top of page

5 interesanti fakti par mežu

Šobrīd daudz tiek runāts par to kādu skādi zemei nodara cilvēce. Šajā sakarā bieži tiek pieminēta arī mežā izciršana un cik lielu postījumu tas nodara.  Pasaulē ir daudz organizāciju un cilvēku, kas cenšas pret to cīnīties veicot pētījumus un publicējot rakstus. Arī pie mums Latvijā vairums ir negatīvi noskaņoti pret meža izciršanu, bet vai tam ir reāls pamatojums? Vai meža zemes platība mūsu Latvijā samazinās?

 

Atbildi uz šo jautājumu un citus interesantus faktus par mežu uzzināsiet raksta turpinājumā!

 

  • Latvija ir ceturtā zaļākā valsts Eiropā, un šo titulu esam ieguvuši pateicoties lielajai meža platībai uz vienu iedzīvotāju. Šis rādītājs pārsniedz 1,5 hektāru atzīmi, un šajā ziņā atpaliekam vien no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas.

  • Ikviens mūsdienās cenšas nopelnīt, taču svarīgi ir atstātās sekas. Derīgie izrakteņi un citi resursi pasaulē tiek izsmelti un sabojāti, taču tas neattiecas uz mežiem. „Zaļais Zelts” ir mūžīgs, jo pēc nociršanas, tā vietā dabiski izaug vai tiek iesēts jauns mežs. Protams, atjaunošanās process ir ilgs, taču arī līdz nākamajai nociršanai ir jāgaida ilgi, jo mežam ir noteikts vecums, kurā to drīkst nocirst. Šis vecuma ierobežojums Latvijā ir pat lielāks nekā ar mežiem bagātākajās skandināvu valstīs.

  • Ja esat redzējuši izcirtumu, tad būsiet pamanījuši arī nenocirstos kokus šajā teritorijā. Parasti tie mēdz būt veci koki. Tie ir atstāti ar nolūku un nevis tāpēc, ka nav derīgs kokmateriāls. Šos kokus sauc par ekoloģiskajiem kokiem, un tiem mērķis ir dot mājvietu meža iemītniekiem, kas šeit dzīvojuši. Uz vienu hektāru izcirtuma tiek atstāts līdz pat 30 ekoloģiskajiem kokiem.

 

  • Meža platība Latvijā palielinās uz lauksaimniecībā neizmantotas zemes pamata. Mūsu zemē pamata ekosistēmas tips ir mežs. Pļava, tīrumi un citas sauszemes ekosistēmas pie mums ilgstoši pastāv tikai, ja cilvēki tās uztur. Mums apdzīvotība nav tik blīva, lai mēs spētu apstrādāt visu valsts teritoriju.  Ja šo teritoriju cilvēks pamet un tā vairs netiek apstrādāta, tad laika gaitā šeit dabiski izveidojas mežs. Citviet pasaulē meža dabiskai izaugšanai pietrūkst mitrums, taču mūsu klimatā nokrišņi ir pat vairāk nekā meži spēj iztvaikot.

 

Līdz ar to varam  secināt, ka par meža izzušanu pie mums Latvijā nav jāuztraucas. Atradīsies cilvēki, kuri apgalvos – jā, meža zemes platība palielinās, bet vairāk paliek tikai jaunaudzes un krūmi, kamēr lielie izaugušie koki tiek nozāģēti. Patiesībā, Latvijā meža pieaugums gadā, uzsvaru liekot uz kubikmetriem, ir 26 miljoni m3. Aptuvenais nozāģētais kubikmetru daudzums ir 10 miljoni, bet dabīgais atmirums 6 miljoni.

Šie uzskati cilvēkiem rodas, jo ilgus gadus kādā konkrētā vietā ir atradies mežs, iespējams netālu no viņu mājvietas, bet tagad tas ir izcirsts un rada negatīvas emocijas. Taču šim mežam bija pienācis savs laiks. Tam ir savs cikls. Ja mežs netiktu nocirsts, tas vienkārši ietu bojā. Prātīgāk mežu ir nocirst, iegūt no tā attiecīgo vērtību, un tad tā vietā atjaunot un kopt jaunu, veselīgu mežu.  Mežsaimniecība Latvijā sastāda lielu daļu budžeta, un ja meži tiktu atstāti sapūšanai, tad tas atstātu jūtamas sekas. Tā kā Latvijā šī nozare ir tik plaši izplatīta, tad tā attiecīgi arī tiek nopietni kontrolēta. Tāpēc droši varam teikt, ka par mežu Latvijā nav jāuztraucas!

bottom of page