top of page
Īpašumu pirkšana

Provizorisko cenu piedāvāsim dažu stundu laikā, ja atsūtīsiet :

nogabalu karti

nogabalu aprakstu (taksācija)

Precīzu cenu nosakam pēc apskates dabā, 2-3 dienu laikā

Cirsmu pirkšana

Cirsmas iegādei mums nepieciešams :

kadastra numurs

cirsmas vērtējums

cirsmas skice

Ja cirsmas nav sagatavotas, tad palīdzam tās sagatavot

Izstrādes tiesību pirkšana

Ja ir vēlēšanās saglabāt īpašumu, bet gribat iegūt maksimālo peļņu no meža, tad mēs piedāvājam nopirkt izstrādes tiesības

PAKALPOJUMI

bottom of page